101. Shri Jai Singh                  --------     Police
102. Shri Bhim Singh              --------     Police
103. Shri Ramesh Pal Singh  --------     Police
104. Shri Satbir Singh Rathi   --------     Police
105. Shri Amarjit Singh
106. Shri S.M. Bhasker           --------     Police
107. Shri M.S. Sapra               --------     Police
108. Shri Karam Chand          --------     Police
109. Shri Kuljit Singh
110. Ms. Manjeet Kaur
111. Smt. Kuldeep Kaur
112. Shri Kuldeep Singh Bhogal
113. Shri Kanwar Jit Singh
114. Shri Raghbir Singh
115. Smt Ishwar Kaur
116. Shri Pritpal Singh
117. Shri Sri Krishna
118. Shri Mukhinder Singh
119. Shri Baljinder Singh Kapoor
120. Shri Harnam Singh
121. Shri Bachittar Singh
122. Brig. A.S. Brar
123. Shri Kuldip Singh Makhni
124. Smt. Harjit Kaur
125. Shri Jasbir Singh